Suomen Fysioterapeutit ry on nimittänyt Janne Koposen Tuki- ja liikuntaelimistön (TULE) fysioterapian erikoisasiantuntijaksi.

Nimike on tällä hetkellä Suomessa yhdeksällä fysioterapeutilla. Nimike myönnetään terapeuteille, joiden katsotaan täyttävän kriteeristö, joka koostuu ammatillisesta kokemuksesta & osaamisesta, kouluttautuneisuudesta ja fysioterapiaa alana kehittävästä toiminnasta.

”Erikoisasiantuntijalta edellytetään vahvaa näyttöä toiminnasta erikoisalansa kehittäjänä, kouluttajana ja tiedon välittäjänä.”

”Suomen Fysioterapeutit myöntää ammatillisesti ansioituneille jäsenilleen erikoisasiantuntijanimikkeitä.

Fysioterapian erikoisasiantuntijalta edellytetään sekä vahvaa kliinistä osaamista että fysioterapia-alan teoreettista hallintaa. Heidän erikoisalueen asiantuntijuuttaan voidaan hyödyntää erityisesti kouluttajina, lausunnonantajina ja työryhmissä.

Erikoisasiantuntijalta edellytetään vahvaa näyttöä toiminnasta erikoisalansa kehittäjänä, kouluttajana ja tiedon välittäjänä. Pelkästään opintojen tai pitkän työkokemuksen perusteella nimikettä ei voida myöntää.”

– Suomen Fysioterapeutit ry

Lisää tietoa löydät osoitteesta https://www.suomenfysioterapeutit.fi/jasenet/palvelut-ja-edut/fysioterapian-erikoisasiantuntija/